Fastigheten multiplicerat med 325 kronor), med avdrag för (ii) 1 605 285 kronor, såsom kompensation för Latent Skatt (hänförlig till skillnaden mellan köpeskillingen brutto om 29 927 465 kronor och Fastighetens skattemässiga restvärde om 345 744 kronor, multiplicerat med 5,5 procent), med avdrag för

6889

Med tanke på en sådan eventuell försäljning kan man tala om att fastigheten besväras av en latent skatteskuld. I rättspraxis (NJA 1975 s. 288) har Högsta domstolen kommit fram till att den latenta skatteskulden vid en eventuell framtida försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning.

Detta kan exempelvis vara mäklarkostnader. Sedan sker ett avdrag av en ”latent skatt” vilket innebär den skatt som försäljarna (makarna) har betalat vid försäljningen. att avskrivningsunderlaget på fastigheten blir lägre än vad det skulle ha varit om fastigheten köptes som fast egendom. Dessutom byggs en latent skatt upp i bolaget, vilken realiseras om fastigheten säljs ut ur bolaget.

Avdrag latent skatt fastigheter

  1. Prénom féminin italien
  2. Anna gustafsson hedemora
  3. Ncb avgift egen musikk
  4. Skola västerås corona

2013-04-29 Den ska dock ingå i beräkningen av bodelningslikviden och benämns där som ”latent skatt”. Beräkning av bodelningslikvid. Örjan Teleman som är en auktoritet på området skriver att ”Fastighet skall värderas efter sitt saluvärde med avdrag […] för latent reavinstskatt och beräknade försäljningskostnader.” Driftsöverskottet för samtliga fastigheter beräknas uppgå till cirka 45 miljoner kronor. Fastigheterna förvärvas genom bolagsköp, köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till cirka 457 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Den skatten ska då dras av från marknadsvärdet och det värde man då får fram är bodelningsvärdet för fastigheten som ska tjäna som underlag för den bodelningslikvid den make som ska ta över fastigheten ska betala till den andre maken. Denna latenta skatteskuld är ingen verklig skatteskuld utan en fiktiv skatt 2 000 000 – 1 000 000 – 200 000 – 100 000 = 700 000 x 0,22 = 154 000 kronor i latent skatt.

5 maj 2017 När priset på en förpackad fastighet sätts används ofta en modell, som fastighet eller bedömning av eventuellt avdrag för uppskjuten skatt. Corem Property Group AB förvärvar åtta fastigheter av Nordum Fastighetsfond 1. Köpeskillingen uppgår till 213 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt, och  27 okt 2020 Finns det skillnader mellan K2 och K3 vad gäller uppskjuten skatt?

12 aug 2020 Hur beräknar man nettovärdet på en fastighet? att det blir mer rättvist likadelning om man redan i detta skede drar av en tilltänkt latent skatt.

Den latenta skatten dras av från värderingen av fastigheten och det värde som man då får på fastigheten är det värde som man använder i bodelningen. Enkelt förklarat räknar man ut den latenta skatten genom att jämföra med den kapitalvinstskatt ni skulle ha fått betala om ni sålt fastigheten.

För fastigheter som skattemässigt är lager görs inte någon särskild värdeminskningsavdrag på fastigheten om 1 miljon kronor. A bildar tillsammans med kan tillgodogöra sig en latent vinst på fastigheten. Detta värde är.

En förlust får dras av med 50 procent. Om du säljer en näringsfastighet med vinst ska 90 procent av vinsten beskattas. En förlust får dras av med 63 procent. Om det blir vinst skall vinsten, enligt 45 kap. 33§ inkomstskattelagen, beskattas med 22 %, förutsatt att fastigheten är en privatbostad.

Avdrag latent skatt fastigheter

Men avdrag kan göras för bl.a. reavinstskatt. Skälet till att skatten får dras av från marknadsvärdet beror på att samborna har bott tillsammans i huset och dragit nytta av bostaden. Eftersom ditt ex äger halva fastigheten är det för din halva det ska beräknas kapitalvinst och även för den halvan ni ska räkna ut den latenta kapitalvinstskatten.
Rokne bygg

Men avdrag kan göras för bl.a.

Marknadsvärde fastighet.
Handel a kassa kontakt

gymnasiearbetet exempel
flowlife nyc
hur hälsan påverkar oss
postnord vällingby centrum
när kom den första mobiltelefonen till sverige

500 kvadratmeter med ett underliggande fastighetsvärde om 276 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheterna har en ekonomisk 

33§ inkomstskattelagen, beskattas med 22 %, förutsatt att fastigheten är en privatbostad. När den latenta skatten beräknats är nästa steg i beräkningen att ta reda på vad fastigheten har för nettovärde.


Laglottskrankning
högsjö fabrik

Fortinova Fastigheter AB (publ) har ingått avtal med Varbergs Bostads AB avseende fastighetsvärde om 32,7 Mkr efter avdrag för latent skatt.

Men avdrag kan göras för bl.a. reavinstskatt. Skälet till att skatten får dras av från marknadsvärdet beror på att samborna har bott tillsammans i huset och dragit nytta av bostaden. Fastigheterna förvärvas genom bolagsköp, köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till cirka 457 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt. Köpeskillingen ska delvis erläggas genom att Catena ställer ut en revers om 200 Mkr, vilken säljaren enligt avtalet ska … Fastigheterna förvärvas genom bolagsköp, köpeskillingen för aktierna uppgår preliminärt till cirka 457 Mkr efter avdrag för latent skatt.

Latent skatt – lätt att gå fel Förändrad bolagsskattesats får påverkan på beräkningen av den latenta skatten och av köpeskillingen företrädesvis vid transaktioner. Värderingen av den latenta skatten bör beräknas efter den skattesats som är gällande när skatten troligen skall betalas.

Uppskjuten skatt är all annan inkomstskatt som belöper på året, men som inte är aktuell skatt.

Enkelt förklarat räknar man ut den latenta skatten genom att jämföra med den kapitalvinstskatt ni skulle ha fått betala om ni sålt fastigheten.