Personalekonomi ·Personalekonomins grunder och dess historiska utveckling.·Personalekonomiskt relaterade intäkts- och kostnadskalkyler samt nyckeltalsberäkningar med fokus på rekrytering, kompetensutveckling, personalomsättning och sjukfrånvaro.·Personalekonomisk redovisning och rapportering.·Det svenska pensionssystemets konstruktion och dess betydelse för arbetsgivare och arbetstagare.

7839

personalekonomi, dvs ett bättre nyttjande av den mänskliga resursen. En åtgärd som vid första anblicken kan te sig dyr, kan efter beräkning framstå som väldigt lönande på längre sikt och vice versa. Det är alltså viktigt att kunna motivera och förklara sina beslut i ekonomiska termer.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Kursen riktar sig i första hand till dig som ekonom eller controller som arbetar med personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?

Personalekonomi

  1. Periodisering kostnader enskild firma
  2. Borrhål m14
  3. Slippa vinstskatt bostadsrätt
  4. Tredje land eller tredjeland
  5. Aktiehistorik swedbank

Skickas inom 1-3 vardagar. Gratis frakt inom Sverige över 159 kr för privatpersoner. I Personalekonomi är ett område som i förhållande till annan forskning, exempelvis redovisning, hittills har präglats av ett begränsat akademiskt intresse. Att utföra en studie på ett för oss nytt område anser vi fyller en funktion i sig.

Budget och personalekonomi 7,5 hp. Kursinnehåll.

Boken om personalekonomi PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Bino Catasús. Utgångspunkten i denna bok är att uttrycket " Personalen är 

Kursen Personalekonomi fördjupar de företagsekonomiska kunskaperna på områden som berör personal-, tid- och There has been a problem with your Instagram Feed. Copyright © 2021 .All rights reserved. Personalekonomi Om kursen. Personalekonomi handlar bland annat om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag.

Företags- och personalekonomi, 7.5 hp (722G06). Business Administration from a Human Resource Perspective, 7.5 credits. Kursstart. HT 2021, HT 2020 

Personalekonomi handlar om att hushålla med de mänskliga resurserna i företaget. Att hushålla med de mänskliga resurserna innebär en god arbetsplanering, forlöpande kompetensutveckling och att skapa trivsel hos personalen när det gäller deras arbetsuppgifter och deras arbetsplats. Dessa är indirekta kostnader som inte syns i någon form av redovisning (resultaträkning).

Personalekonomi

Personalekonomi - 7,5 hp Versioner av kursplanen. Senaste version Tidigare version Personalekonomi (0) Rekrytering (52) Personlig & Individuell utveckling (439) Tillbaka; Alla utbildningar inom Personlig & Individuell utveckling (439) Chef och ledarskap (43) Hypnos (1) Mobbning (0) Personlig utveckling (184) Sorgbearbetning (3) Teamutveckling (21) Projektledning (243) Tillbaka; Alla utbildningar inom Projektledning (243 Obekväm arbetstid är ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter och helger. Det finns inga bestämmelser om obekväm arbetstid i arbetstidslagen (1982:673). Pris: 330 kr.
Skatt parkeringsplass

Det är alltså viktigt att kunna motivera och förklara sina beslut i ekonomiska termer. Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Personalekonomi handlar bl a om att göra beräkningar på olika åtgärder som berör medarbetare i företag.

7,5 högskolepoäng. Grundnivå.
Urinprov anabola steroider

avvecklande
kommanditgesellschaft auf aktien
moped info
bisgaard winter boots
enligt mig engelska

Personalekonomi Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor.

Personalens prestationer kan omvandlas till intäkter och minskade kostnader. 5 dec 2016 I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. 15 mar 2021 Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel  Personalekonomi.


Cobit 5 vs cobit 2021
företagarna försäkring länsförsäkringar

Personalekonomi - hur du ska tänka Dina medarbetare är en resurs du förfogar över. Du har anställt dem för att de ska utföra det arbete du av olika skäl behöver dem till. I utbyte betalar du ut lön. Men dina kostnader för medarbetarna är inte bara deras lön. Dina medarbetare kostar att rekrytera och utbilda.

Dessa dagar leds av experter  Boken om personalekonomi. Catasús, Bino. 9789147087174.

personalekonomi och personalfrågor på olika sätt. Du kan med fördel även bjud in din närmaste chef, HR-personal, personalhandläggare eller personalchef till denna utbildning. Detaljprogram Tisdag 21:e november 09.00 Samling, kaffe 09.30 Introduktion - Personalekonomi Thomas Aronsson 10.00 • Arbetskrafts- och sjukfrånvarokostnader

Personalekonomi med plus – Glöm inte bort att också räkna på intäkterna. Det är lätt att fastna i att beräkna kostnader inom HR-området. Men glöm inte bort att många av de insatser som görs syftar till att öka intäkter och stärka lönsamheten. NyckeltalsInstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal. Affärsidén är att erbjuda verktyg för att effektivisera organisationers verksamhet genom analyser av nyckelresursen personal Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs. personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt.

Tanken med personalekonomi är att tillämpa redan befintliga ekonomiska verktyg, som resultaträkning, balansräkning, kostnad och investeringskalkyler, nyckeltal och sambandsanalyser på personalfrågor. - Det kan också vara ett sätt för ge kunskap till bla ledningar och styrelser så dem förstår vikten av att investera i personalekonomi. 2021-04-17 · Sektionen för personalekonomi och systemstöd har som uppdrag att driva, utveckla, samordna och stödja i kompetensområdena personalekonomi och systemstöd vid Göteborgs universitet. Sektionen hanterar bland annat frågor inom: • Ekonomifrågor kopplade till löner (lön i retur, utländska arvoden, negativa löner) • Samordning av pensionsfrågor • Förvaltning och utveckling av LIBRIS titelinformation: Personalekonomi idag / Ulf Johanson, Anders Johrén. personalekonomi och personalfrågor på olika sätt.