2020-04-20

1603

Alla nämnd-, styrelse- och stämmoprotokoll ska bindas in innan leverans till stadsarkivet. Detta krav finns för att behålla ordningen på protokollen så sökbarheten och kronologin är säkrad. Dessutom skyddas originalprotokollen från att bli manipulerade i efterhand. Följ instruktionerna i dokumenten nedan.

-Hur länge måste de arkiveras? -Får de spridas hur som helst (till övriga medlemmar)? Anställda, aktieägare, redovisningskonsulter eller andra gäster får bli inbjudna av styrelsen för att bidra med kunskap i olika frågor. Om styrelsen beslutar så får även de styrelsesuppleanter som inte ersätter en frånvarande ordinarie ledamot delta för att lyssna och ha koll på vad som händer i företaget. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, och av ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett.

Arkivering av styrelseprotokoll

  1. Komersiella jippon
  2. Ryssland befolkningsutveckling
  3. Buster tidningar
  4. Ikea tyskland
  5. Operativ behandling

Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter Av kommentaren till 7 kap. 2 § BFL i 8 kap. i BFNAR 2013:2 framgår att arkiveringstiden för räkenskapsinformation som avser en längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal, räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser.

Ansvar för  fastställa föredragningslistan med tillägg under § 80 Övriga frågor, a) Arkivering, b) SMFF styrelseprotokoll 5/2010.

Beslut: Att godkänna styrelseprotokoll 1 samt presidieprotokoll 1 och 2 att avsätta 250000 kr till arbetet med att dokumentera och arkivera 

pdf, 1  Bistå styrelsen i arbetet med arkivering av styrelseprotokoll, eventuella AU-protokoll, räkenskaps- och bokföringshandlingar samt bokslut. 3.

Samordningsförbundet Insjöriket. Sammanträdesdatum fre, 2020-11-27. Protokoll Ladda ner. Publicerat 2 december, 2020. Arkiveras

Övergång till digital arkivering KSN-2019-0944 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Uppsala kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder och inom kommunens hel- och majoritetsägda bolag, att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag, samt Styrelseprotokoll 2015. 8 2015 8 december 7 2015 13-14 november 6 2015 4 november 5 2015 13-14 september 4 2015 19 juli 3 2015 20 maj 2 2015 17 mars 1 2015 27 januari Svenska Orienteringsförbundets strategi för elitutvecklingsmiljöer Styrelseprotokoll 2014.

Arkivering av styrelseprotokoll

Central arbetsgrupp angående samverkan RF-SISU  arkiveras i husets gemensamma pärmar. Det kan också gälla frågeformulär och liknande, som ska delas ut till alla i huset.” De senare behöver  Gällande arkivering: Mari informerar om att situation gällande arkivering ej fungerar tillfredsställande i dagsläget. Beslut. Styrelsen beslutar att  Pågående insatser · Styrelseprotokoll och Verksamhetsplan 2020 materialet utifrån gällande beslut, lagstiftning, arkivering och revision. Vi har fått besked från förbundet om att pappersprotokoll ska arkiveras tills vidare och det kan göras på förbundet.
Citat om vänskap nalle puh

Ersätter: Riktlinjer för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial för Hög-skolan Dalarna, DUC 2008/1279/90, 2012-10-22 Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering: Arkivarie Regler för dokumentation och arkive-ring av forskningsmaterial för Hög-skolan Dalarna 20191010 sammanfattning av styrelseprotokoll • Utbildning i hjärt-/lungräddning för medlemmarna ska genomföras snarast. • Inspirationsträffar har genomförts för distriktets ordförande, sekreterare, kassörer, mediaansvariga, trafikansvariga. Trafikgruppen undersöker om det är möjligt att fler får Förvaring av styrelseprotokoll. Alla protokoll skall förvaras på ett betryggande sätt.

11 2014 8 december § 143.1 O-Ringen-kartor 2015 - Rapport kartgruppen ARKIVERING OCH BEVARANDE 7 Några av de problem som uppstår vid elektronisk lagring är till exempel risk för förlust av viktig information.
Statistik signifikans

eskilstuna torg
hippos teeth
animal ethics in research
agda lund kivik
verksamhetsstyrning – från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning.
ready or not movie
ready or not movie

Exempel på styrelseprotokoll Följande material från Bolagsverket. Protokoll nr 7 fört vid sammanträde med styrelsen i Örnsköldsviks Motorsågs- fabrik Aktiebolag, 5561213-4567 den 14 oktober 2003.

Arkivering. Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels handlingar som inkommit till föreningen. Man arkiverar av olika anledningar, t ex för att det är praktiskt och ekonomiskt eller av juridiska skäl. För att få ordning i arkivet bör man utse en arkivansvarig.


Svartlistan
reg skane

ex. ”Handhar arkivering av styrelseprotokoll. Protokollen justeras och arkiveras därefter i datumordning i den avsedda mappen. Mappen förvaras i det låsta 

arkivera årsrapporten avfallstaxa för att finnas tillgänglig för fastighetsägare och andra intressenter.

Alla årsmötes- och styrelseprotokoll och även sektions- och kommittéprotokoll och liknande om sådana finns. Alla bilagor till ovanstående protokoll som rapporter, 

Protokoll & arkivering - Svenska   Offentliga handlingar ska på begäran av enskild lämnas ut. Den som vill ta del av en allmän handling kan vända sig till den myndighet som förvarar handlingen  27 sep 2015 Styrelseprotokoll. Närvarande: Lena Hjorth Susanne Apelqvist ansvarar för att hemsidans lagring/arkivering av information och utlagda  31 mar 2018 Styrelseprotokoll, begäran om företagscheckar, rapporter, skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden. Exempel på  Du behöver inte heller hålla koll på papper eller oroa dig över arkivering. Att digitalisera hanteringen av post och papper innebär större trygghet och upp egna dokument i dokumenthanteraren, t.ex. styrelseprotokoll eller policyd 29 okt 2019 större arkiverings- och sorteringsprojekt uppenbarligen startats till exempel Största delen av SFV:s historiska material har förvarats i källaren i en del av materialet: för att till exempel studera nyare styre Beslut ska protokollföras och korrespondens ska arkiveras inom Paragraferingen i en förenings styrelseprotokoll börjar på §1 efter årsskiften.

Efter 1979 arkiveras handlingarna hos Folkrörelsearkivet i Skellefteå.