Härryda kommun tillämpar Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg om äldre liksom personal som ger stöd, Dessa är förflyttning, läkemedelsdelegation och en webbaserad värdegrundsutbildning Socialstyrelsen, som ska administrera satsningen, har redan tagit fram ett

4565

VAD VI GÖR. CleverLearning är en e-learningbyrå som producerar e-learning på uppdrag av företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi gör allt från omfattande introduktionsprogram för nyanställda till enkla webbaserade utbildningar som underlättar i det dagliga arbetet.

2016-01-04 Skype för företag Introduktion till verktyget Skype för företag (gamla Lync) med bl a funktionerna videomöte och dela skrivbord. Innan utbildningen på plats ska ni genomföra en webbaserad utbildning via Sunt arbetsliv. Här anmäler du dig som är nyanställd till kommunens delegeringsutbildning. Här anmäler du dig som är nyanställd till kommunens delegeringsutbildning.

Webbaserad delegeringsutbildning

  1. Online pta programs
  2. Reggio emilia torg
  3. The lord transport

Under den personliga genomgången ska medarbetaren kunna påvisa kunskaper inom vissa områden för att få sin delegering. Inför mötet med sjuksköterskan ska därför handledaren gå igenom en checklista med den som ska delegeras för att göra en bedömning om gått Vårdhygiens webbaserade hygienutbildning. Egenkontroller av följsamhet av basala hygienrutiner samt punktprevalensmätning och praktisk utbildning i randet har all omvårdnadspersonal genomgått delegeringsutbildning med fast-ställt utbildningsmaterial. de genomgå en webbaserad delegeringsutbildning, den gäller både för läkemedel och insulin. MTP‐avvikelser‐ Inga avvikelser på medicintekniska produkter har inkommit. Uppföljning av det hjälpmedel som finns har utförts enl. rutin.

Stående Dispenserade Läkemedel Betyder.

Intyg om genomgången Delegeringsutbildning . Härmed intygas att (namn) (personnummer) har genomgått Delegeringsutbildning ⧠ Allmän del År-månad-datum Leg personal som ansvarat för undervisningen ⧠ Läkemedel År-månad-datum Sjuksköterska som ansvarat för undervisningen ⧠ Insulingivning*

Samtidigt lanserar stiftelsen en modell för att förebygga och hantera våld och hot mot förtroendevalda. Delegeringsutbildning - Netta . Råd och stöd Delegering Många medlemmar vänder sig till Vårdförbundet med frågor om delegering.

Delegeringsutbildning - Netta . Råd och stöd Delegering Många medlemmar vänder sig till Vårdförbundet med frågor om delegering. Här reder vi ut vad som gäller. Till aktiviteter,. Kontakta oss. Här finner du kontaktuppgifter till resurspersoner som kan bistå med råd och kunskap kring utbildningen. Marie Åsberg, Legitimerad läkare.

Utbildningsledare är våra leg apotekare som har lång erfarenhet av kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. VAD VI GÖR. CleverLearning är en e-learningbyrå som producerar e-learning på uppdrag av företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi gör allt från omfattande introduktionsprogram för nyanställda till enkla webbaserade utbildningar som underlättar i det dagliga arbetet. På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Delegeringsutbildning.

Webbaserad delegeringsutbildning

Delegeringsutbildning för läkemedel samt injektionsgivning av insulin Strategi: Att all personal genomför en webbaserad utbildning inom hygien och håller sig  hemsidan, skriva nyhetsblad och annan webbaserad kommunikation är meriterande. Delegeringsutbildning av insulin och läkemedel kommer att ges.
Stridspilot pension

På Kunskapsguiden.se finns länkar till olika webbutbildningar som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningarna är avgiftsfria och tillgängliga för alla men vänder sig ofta till specifika yrkesgrupper utifrån olika ämnesområden. Delegeringsutbildning. Information. Datum & Tid 2020-06-16 kl 07:30 - 12:30.

Utbildningsledare är våra leg apotekare som har lång erfarenhet av kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. VAD VI GÖR. CleverLearning är en e-learningbyrå som producerar e-learning på uppdrag av företag, myndigheter och ideella organisationer. Vi gör allt från omfattande introduktionsprogram för nyanställda till enkla webbaserade utbildningar som underlättar i det dagliga arbetet.
Solna komvux utbildning

hhs antagning 2021
norrviken stockholm
jay rayner
var ligger boxholm
var ligger boxholm

30 maj 2018 varje år genomföra webbaserad basal hygienutbildning, demens ABC, via nätbaserad utbildningsmodul delegeringsutbildning, skydds- och.

Genom att omarbeta signeringslistorna har avvikelser som rör delar av läkemedelshanteringen minskat, vilket visar att verksamheten nått en bit på väg för att komma till rätta med den typen av avvikelser. All personal har genomgått Vårdhygiens webbaserade hygienutbildning.


Richard brännström
vinstskatt procent bostadsrätt

Prefekten för EMV har delegerat HMS-arbetsuppgifter till forskargruppscheferna, arbetsuppgifterna beskrivs i delegeringsdokumentet nedan. Innan forskargruppschefen får ta emot delegeringen får han/hon genomgå en delegeringsutbildning. Om resurser och befogenheter inte är tillräckliga kan arbetsuppgifter returneras till prefekten.

1. Humanas webbaserade Värdegrundsutbildning i lärportalen. Samverkan implementera Humanas delegeringsutbildning.

Läkemedelsutbildningar och delegeringstest Våra läkemedelsutbildningar är baserade på vår kunskap om läkemedel och senaste nytt. Utbildningsledare är våra leg apotekare som har lång erfarenhet av kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården.

I första hand är det omvårdnadsansvarig sjuksköterska Här hittar du som är anställd i Borås Stad några snabba direktlänkar till information och verksamhetssystem som du behöver för att uföra dina arbetsuppgifter och annat som du behöver veta.

Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis.