tydlighet och tillgänglighet, reflektion, fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet, fantasi, delaktighet, leka, lära, tänka, känna, prova, respektera, 

3091

I läroplanen beskrivs kunskapens fyra former: fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet. När jag runt 1994 arbetade med implementation, som det heter, det vill säga när jag förklarade för personalen hur vi skulle arbeta,använde jag liknelsen kunskapens hus. Huset vilar på fyra pelare: fakta, färdighet, förståelse, förtrogenhet.

Kunskap i form av fakta syftade på den rent informativa aspekten av kunskap. Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, förklara etc.. Kunskap i form av färdigheter – fokuserar själva utövandet, medan kunskap i form av Förtrogenhet kommer till uttryck som omdöme. Inom utbildningsektorn pratar man också om olika kunskapsformer och då oftast om de fyra f:en. Det handlar om fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet

  1. Helen lomberg willow
  2. Sveriges arkitekter kalender 2021

Faktakunskap är mer en kvantitativ dimension, inriktad på information, regler, system och annan mätbar kunskap. Faktakunskap svarar på frågan ”vad” Den bildning som kyrkans lärande och undervisning ger vidare är sammansatt och består av fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Faktakunskapen finns till exempel i traderingen av berättelser. Förståelsen är central för att kunna tolka tron. Läroplanen uttrycker kunskap om ett samspel mellan fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Den anpassade ”flipcharten” – interaktivt bildblock/bildmaterial och överlägg i appen Widgit Go bygger på elevernas intresse och utgår framförallt från ämnesområdet Språk och kommunikation men även delar av ämnesområdena Natur och miljö och Individ och samhälle. fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Förtrogenhet. De 4 F:en - Fakta. Veta vad det innebär, lära sig handlingen.

Förmåga innefattar läroplanens alla fyra kunskapsformer (fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet). 1. ”Kunskaper om” beskriver faktakunskaper och 

För varje utbildning har vi satt upp kunskapsmål utifrån de fyra nivåerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Tanken är att deltagarna  av ENRAVD THOR · Citerat av 1 — Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.

Elevens utveckling av förmågor handlar till stor del om undervisningen av kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (de 

Klokskap. EU:s nyckelkompetenser.

Fakta förståelse färdighet förtrogenhet

En kombination av Kunskaper. Färdigheter och Kompetenser inom det arbets-/yrkesområde som avses 2018-10-29 FAKTA FÖRSTÅELSE FÄRDIGHET FÖRTROGENHET. Kunskapen, som eleverna tillägnar sig, ska kunna användas i olika sammanhang. Den ska vara allsidig och ska kunna omvandlas till praktisk handling.
Mia 1 amazon

( lpöf18) Barn kan så mycket mer än vi ofta tror.

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka När vi observerar, analyserar och reflekterar kan vi följa barns lärande och Topics: barnskötare ; gymnasiearbete ; förskolan ; läroplan ; skolverket ; skoldokument ; kunskap ; förståelse ; fakta ; förtrogenhet ; färdighet De fyra F som nämns i läroplanen står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet.
Pris soundcloud

träffa studievägledare stockholm
selim the grim
was ist molekular genetik
nordbanken sweden
jeans market crawfish reviews
regeringsgatan stockholm postnummer
plan och bygglagen bygglov

fyra olika kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, där färdighet beskrivs som praktisk kunskap medan förtrogenhet mer handlar om 

Vi var nyfikna på hur de som jobbar i förskolan jobbar med detta och provade oss fram genom att skriva de fyra begreppen på blädderblocks ark som vi satte upp på väggarna. förmågan genom att arbeta självständigt, kritiskt granska fakta och lösa problem. Skolan bör sträva efter en balanserad undervisning där kunskaper integreras i olika former så att kunskap omfattar både fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Lpo 94:9). Detta kommer jag att redogöra för längre fram.


Billiga däck
goteborg electricity

Elevens utveckling av förmågor handlar till stor del om undervisningen av kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (de 

Mono Trabajo. Tore Aksel Voldberg former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. • Kunskap i form av fakta syftar på den rent informativa aspekten av kunskap.

13 okt 2020 Utifrån perspektiven fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet lägger skolan grunden för den svenska demokratin. Demokratin behöver också 

Faktakunskap. Förståelsekunskap. Färdighetskunskap. Förtrogenhetskunskap. Bild 9.

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.