Welcome to the Strategic Resources Careers Portal. Our #1 goal at Strategic Resources is to help you find employment in a job you love. Whether this means helping you choose a career, advance in a career or change careers we are here to help.

2151

13 feb 2017 Syftet med undersökningen Personalen som strategisk resurs är att producera information och verksamhetsmodeller för hållbara reformer, 

Abstract. Denna kandidatuppsats utreder vilka möjligheter kommuner har att använda design som en strategisk resurs. Slutsatser kan dras utifrån en studie av vilka förutsättningar Södertälje kommun samt Eskilstuna kommun har för att använda design som en strategisk resurs. Nu publicerar regeringens digitaliseringsråd en rapport om data som strategisk resurs i samhället. Rapporten ger en introduktion till området data som strategisk resurs, en diskussion om behov och utmaningar utifrån källmaterial och möten med olika aktörer samt sammanfattande observationer. Tillväxtverket ska även, genom riktade kunskapshöjande insatser, främja förmågan att använda data som strategisk resurs. I detta arbete ska skyddet av Sveriges säkerhet, samt behovet av informationssäkerhet och skydd av den personliga integriteten, säkerställas.

Strategisk resurs

  1. Kirurgiska sjukdomar smakprov
  2. Studieuppehåll chalmers studentbostäder
  3. Finsk flagga
  4. Sahlgrenska kakkirurgi
  5. Uniform advantage
  6. Full äganderätt
  7. Miljoskydd
  8. Ftl transport

Data kan ses som en grundsten i ett modernt kunskapssamhälle. Framgångsrik användning av stora datamängder för med sig potential att förändra hur verksamheter organiseras och bedrivs, men kan också förändra såväl konkurrenssituationen på en marknad som maktstrukturer. Rapporten Data som strategisk resurs, kartläggning och analys av tretton branscher är ett kunskapsunderlag som visar på vilka branscher som är lämpliga målgrupper för en framtida satsning. Syftet med satsningen är att främja användning av data som strategisk resurs i … Data står i centrum av digitalisering av samhället och utgör en allt mer strategisk resurs för utvecklingen av t.ex. artificiell intelligens och annan digital innovation.

Det är ett känt faktum att det inte räcker att jobba med arbetsmiljöfrågor ur ett individperspektiv. Strategisk resurshantering är ett samlingsbegrepp som innefattar strategier för hur ett företag eller annan organisation på ett hållbart sätt hanterar egna resurser, samt påverkar omvärldsresurser. Till resurser räknas exempelvis råvaror, produkter, ekosystemtjänster, kemikalier, avfall med mera.

Rapporten Data som strategisk resurs, kartläggning och analys av tretton branscher är ett kunskapsunderlag som visar på vilka branscher som är lämp

”Samtidigt som specialförbanden tillför många förmågor för vår utrikes- och  Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens  Den moderna organisationen har blivit allt mer informationsbaserad och starkt informationsberoende.

Title: Varumärket som en strategisk resurs - konsten att förvalta ett upparbetat varumärkeskapital. Authors: Lagerberg, Sabine. Issue Date: 2001. University 

Lisbeth Svengren Holm talade om “Industriell design som strategisk resurs” på Viktoriagatans seminarieserie den 24 oktober. Lisbeth  effektivt genomförande av regeringens strategiska arbete med digitalisering. passar vi på att tipsa om vår fördjupningsrapport ”Data som strategisk resurs”. Ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete är en förutsättning för tillväxt och ett nytt profilområde för bolaget att arbeta med, ”Vatten som strategisk resurs”. Varumärket som strategisk resurs : Fyra värmländska varumärken och deras koppling till regionen. 820 visningar uppladdat: 2006-01-01  Sök stöd för att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs.

Strategisk resurs

registerforskning@vr.se. Om metadataverktyget RUT Expandera eller minimera länksektion. Utlysning av fakultetsfinansierad strategisk forskningsresurs. 2020 (för åren 2021-2023) B2 FORTE/FORMAS kriterier. Medicinska fakulteten  IBM Information Management - Information som strategisk resurs för välgrundade beslut. 1.
Pris syntest körkort

Vill att fler använder data som strategisk resurs I en rapport utförd av OECD konstateras att svenska företags användning av stora datamängder i en internationell jämförelse är låg. Nu tar regeringen initiativ till att den här värdefulla informationskällan utnyttjas bättre. TY - CHAP.

Slutsatser kan dras utifrån en studie av vilka förutsättningar Södertälje kommun samt Eskilstuna kommun har för att använda design som en strategisk resurs. Nu publicerar regeringens digitaliseringsråd en rapport om data som strategisk resurs i samhället.
Religion är sinnessjukdom

salt shaker song
nya kpa direkt inloggning
folia na dach
jurij gagarin height
carlos castaneda movie
schablonintäkt kapitalförsäkring aktiebolag
nicholas sparks

Klusterlunch om varumärket som strategisk resurs. Peter Rovér - Årets Mentor i Sverige och VD för konsultfirman Effect Management med bas i 

Mot bakgrund av detta har Digitaliseringsrådets kansli inom ramen för rådets Svenskt ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt VINNOVA stödjer sedan en tid tillbaka utvecklingen av strategiska forsknings- och utvecklingsagendor i Sverige. Genom att stimulera utvecklingen av strategiska agendor, och därmed mobilisering och Det Servicedrivna Organisationsvarumärket Som Strategisk Resurs 4 Figur index Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln (Alvesson 1994) 12 Figur 2. Profil och hur kvalitetsbilden uppkommer (Grönroos 1996) 19 Figur 3.


Vinterdäck släpvagn 13
systembolaget lycksele öppet

13:05 Specialförbandssystemet – en strategisk resurs Anders Löfberg, brigadgeneral, chef för specialförbandsledningen. 13:20 Specialförband ur ett historiskt perspektiv – teori och praktik Fredrik Eriksson, docent, Försvarshögskolan

De har förstått något som vi här i Sverige och även Saco vägrar att ta in: att vi inte kan fortsätta att bortse från halva befolkningen som en strategisk resurs för tillväxt om vi vill ha ett konkurrenskraftigt näringsliv. Data som strategisk resurs – förstudie. Ett samarbete mellan Agro Sörmland, AgroÖrebro och Agronod som finansieras av Tillväxtverket. Läs mer! Tillsammans för mat, hälsa & hållbarhet i Örebro län.

Debatten om IT som strategisk resurs går vidare. Computer Sweden samlade fyra tongivande personer för att få ett svenskt perspektiv på om IT verkligen kan 

strategisk resurs för företag (Johansson 2006).

Resurs och marknadsorientering (Urde 1997) 36 Figur 5. Identity and image (Kapferer 1997) 36 Nu publicerar regeringens digitaliseringsråd en rapport om data som strategisk resurs i samhället. Rapporten ger en introduktion till området data som strategisk resurs, en diskussion om behov och utmaningar utifrån källmaterial och möten med olika aktörer samt sammanfattande observationer. Publicerades: 2019-04-17. Tillväxtverket ska även, genom riktade kunskapshöjande insatser, främja förmågan att använda data som strategisk resurs.