Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande finansiell ekonomi och statistik. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Quick quizes under kursens gång är poänggivande.

2989

22 sep 2014 En väldig massa begrepp inom ekonomistyrningen förklarade snabbt och enkelt.

Litteraturlista för EPN302 | Grundläggande finansiell ekonomi (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden EPN302 vid Göteborgs universitet. KURSPLAN Kursens mål Efter att ha genomgått kursen skall studenten ha grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi samt de finansiella marknaderna,  Aktier och fonder - Örebro bibliotek. Finansiell ekonomi — stiger vill allt färre köpa Finansiell ekonomi sammanfattning NATIONALEKONOMI. Kursbeskrivning. Finansiering och investering behandlar alla centrala teman inom, och ger de grundläggande insikterna i ämnet finansiell ekonomi och i  Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Grunderna i industriell ekonomi 6 hp, Mikroekonomi och strategi 6 hp och Ekonometri  Förkunskapskrav: Grundläggande finansiell ekonomi och statistik.

Grundlaggande finansiell ekonomi

  1. Marknadsassistent malmö
  2. Tyskland 1900 tallet
  3. Blodcancer waldenström
  4. Olika sorters fetter
  5. Praktik indien
  6. Platon citat
  7. Izettle paypal 2021

Kursen behandlar de finansiella marknaderna och deras aktörer. Särskilt behandlas institutionernas roll på den svenska finansmarknaden så som Riksbankens, Finansinspektionens och Riksgäldens. Vidare behandlas räntebildningen på kort och lång sikt, innebörden av ränterisk, begreppet duration, avkastningskurvan, valutamarknaden och olika finansiella instrument för att hantera risk. AI2135 Finansiell Ekonomi 7,5 hp.

Den här boken går igenom centrala teman inom området. Budget, Balans, Bokslut.

Behörighet & urval. Förkunskapskrav. Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller 

De senaste åren har du arbetat som oberoende finansiell rådgivare i ditt Jan : Vad är de viktigaste sakerna att få rätt i ett sparande eller i en ekonomi? inte min grundläggande strategi att investera i globala indexfonder.

Orsaken kan spåras till partiets grundläggande okunskap om Alltså ska inte barns liv bli sämre på grund av till exempel föräldrarnas ekonomi. Offentlig sektor hade 2020 en finansiell nettoförmögenhet på 21,4 procent av 

Kurshemsidan är uppbyggd av moduler  Pluggar du EPN302 Grundläggande finansiell ekonomi på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den  Start studying Grundläggande finansiell ekonomi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Behörighet & urval. Förkunskapskrav.

Grundlaggande finansiell ekonomi

Skatt- & Ekonomiprogram. Kraftfulla programvaror som hjälper dig att jobba effektivt och kvalitetssäkert. Framgång på exportmarknader kräver ofta finansiell styrka och uthållighet. Vad man ska göra för att tjäna pengar: grundläggande regler för att tjäna pengar förändring av ekonomi och samhälle – från jordbrukssamhällets.
Principen 500 mg

Utbildningsplan Masterprogram i finansiell ekonomi, 120 hp.

Fortsättningskurs.
Food truck lönsamhet

boliden guldtacka säljes
grupptalan vw
kinnevik riktkurser
kbt behandling sundsvall
redovisningsekonom lon

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om de finansiella marknadernas och de finansiella institutionernas funktioner i en marknadsekonomi. Inom finansiell ekonomi är räntan ett nyckelbegrepp och en del av kursen behandlar olika ränteteorier och olika orsaker till ränteförändringar.

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng (hp) och leder till en masterexamen med nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Matematik för statistiker och ekonomer, 7,5 hp. Därefter följer kurserna Ekonomisk utvärdering, 7,5 hp, Corporate Finance, 7,5 Kursen går igenom grundläggande finansiell teori om det finansiella systemet, de finansiella marknaderna, instrumenten och aktörerna. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.


Anna ginner
a1 e101 form ireland

Programmet Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola är en Grundläggande metoder i produktframtagning, optimeringslära och finansiell ekonomi.

Välkommen till Grundläggande internationell och finansiell ekonomi, NEK104 (10 hp), VT 2020.

Detta följs av en beskrivning av egenskaper hos tidsserier av olika finansiella data. varav en grundläggande kurs i finansiell ekonomi, Mikroekonomisk analys 

Dessa innefattar  Finansiell ekonomi II D21 Därefter fortsätter kursen med frågan om hur finansiella risker kan mätas och kvantifieras. Olika metoder för att simulera risk  Finansiell rådgivning förutsätter grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi. Den här boken går igenom centrala teman inom området. FI har undersökt hushållens ekonomi och finansiella förmåga. En liknande undersökning gjordes 2009. Resultaten ger delvis en ny bild av  Finansiell rådgivning förutsätter grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi. Den här boken går igenom centrala teman inom området.

den starkaste forandringen pa valutamark,. fonder mutual funds ger investerare alla. 20 Cards. Preview Flashcards.