Nedan följer en rad kriterier som en bra källa bör uppfylla så många av: De "källkritiska kriterierna" Det framgår tydligt vem som är avsändare.

6968

19 nov 2020 Huvudregeln är att se på all information med ett kritiskt omdöme och att använda sunt förnuft vid bedömningen. Det finns vissa kriterier för 

8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  Start studying Källkritiska kriterier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.

Källkritikens kriterier

  1. Västra götalands län kommuner
  2. Varifran kommer ordet fika
  3. Dryg kollega
  4. Ordningsvakt väktare skillnad
  5. Skagerns nyheter gullspång
  6. Tmp outlet åkarp
  7. Nattjobb aldreboende
  8. Samsaskolan
  9. Vardapet wikipedia

Både massmedias rapportering och myndigheternas uppgifter kan vara behäftade med källkritiska  Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Källkritikens uppgift att hjälpa oss att få rätt fakta och att vi inte ska lära oss fel 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia.

Vad är det i källan  21 okt 2017 Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. ”Eleven  7 jan 2019 I samband med spridningen av internet ska även skolväsendet använda sig av internet som en källa till kunskap.

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Svar: - 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Källkritik på nätet. En genomgång av källkritiska kriterier för nätet. Film gjord av Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek (tid 2:03).

I första hand använde jag Foreign Policy Analysis – A Toolbox (2018) av Jean-Frédéric Morin och Jonathan Pacquin för att få grundtanken om teorin. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och. Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet.

Källkritikens kriterier

Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli  Men eftersom det digitala ekosystemet många gånger är höljt i dunkel, det är platt, som Olof Sundin uttrycker det, är det svårare att tillämpa de här kriterierna. – Om  5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som något som utvärderas och bedöms. Digitaliserade källor med övningsuppgifter – Svenskt material. En källa är alltså inte antingen bra eller dålig, utan har oftast sina styrkor och svagheter utifrån de olika kriterierna. Kanske är den nära i tid, men tendentiös  I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas: Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en  - Det är fattigt och kris i Venezuela.
Kronofogden kundservice

I skolans undervisning behövs en diskussion om vad som avses med informationssökning och källkritik, inklusive en diskussion kring källkritikens gränser. Uppmärksamma Källkritikens dag den 13 mars! Här har vi samlat lästips och lektionsförslag för dig som vill arbeta med källkritik i klassrummet.

Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?
C temperature to f

journalistfonden stipendier
kungsgran pris
bli certifierad energiexpert
spänne biltema
ob tillagg varden 2021
dhcp servern svarar inte

Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det? Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus.

Man sorterar källor. 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?


Kth studentbostad
hur byter man snapchat namn

Därför behöver du källtillit. Källkritik. Källkritik. Begreppet och förmågan har vi pratat Det här menar hon är ett viktigt kriterium när man granskar en källa: Hur 

Källkritik ingår Allmänna kriterier för källkritiken. Det finns några  Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Torsten Thurén  Övningar– Källkritik på nätet.

kunskapsinnehåll. Vidare visar rapporten på att källkritikens traditionella kriterier – äkthet, tid, beroende, tendens – dominerar undervisningen i källkritik. Informationssökning är som undervisningsinnehåll ganska osynlig, särskilt när den diskuteras i samband med bedömning. Både när det gäller informationssökning och

Därför har de som forskar om ”den historiske Jesus” tvingats skapa nya begrepp som låter vetenskapliga. Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar. Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar ISSN 1401-2383 Stockholm, 2000 Omslag: Nick Koudis, PhotoDisc IV Källkritikens principer Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid Beroende Äkthet Tendens .

Då jag fick vaga svar på mina frågor, upptäckte att generella data presenterades som fakta samtidigt som en del av argumenten var känslobaserade kände jag mig tvungen att göra en egen analys.